Tara Gechtman
tara

Tara Gechtman
Watchung Hills Regional High School
108 Stirling Road
Warren, NJ 07059

Academic Degrees:
B.A., Teacher of the Handicapped from Kean University
M.A., Counseling from Kean University

Contact Information:
Phone number: (908) 647-4800 ext:2808
Email: tgechtman@whrhs.org
Room: 23B

 

 
Schedule:
Class 1 Activities of Daily Living 1
Class 2
Class 3 Activities of Daily Living 3
Class 4 Activities of Daily Living 3
Class 5 Activities of Daily Living 2
Class 6 Activities of Daily Living 2
Class 7
Class 8 
                                                                                               

 

CLOSE